PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu  29 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/21 z dnia 11 czerwca 2021 roku.
5.    Debata nad raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2020 rok.
6.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania – projekt 37/21.
7.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – projekt 38/21.
8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 39/21.
9.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2020 rok – projekt 42/21.
10.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027 – projekt 43/21.
11.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 44/21.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje