PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 11 czerwca 2021 roku o godzinie 9.00

odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

(w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad sesji.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/21 z dnia 19 maja 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 29/21.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 30/21.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 31/21.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 32/21.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 33/21.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 34/21.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2027 – projekt 35/21.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 36/21.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/22/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2023 – projekt 40/21.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje