PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 09 grudnia 2020 roku o godzinie 9.00

odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

(w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2019 rok – projekt 60/20.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok – projekt 61/20.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za rok 2019 – projekt 62/20.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2021 r. – projekt 63/20.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów – projekt 64/20.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku – projekt 65/20.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. – projekt 66/20.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020 – 2027 – projekt 68/20.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia nazw oraz przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego – projekt 69/20.
 13. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach we współpracy z Powiatem Staszowskim i Gminą Bogoria.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje