PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 15 stycznia 2021 roku o godzinie 9.00

odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

(w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 1/21.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2027 – projekt 2/21.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 3/21.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok – projekt 4/21.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje