PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XX Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 02 lipca 2020 roku o godzinie 09:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XX Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XIX/20 z dnia 04 maja 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/15/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 04 maja 2020r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt 18/20.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2019 rok – projekt 19/20.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 23/20.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/16/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 maja 2020r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie – projekt 17/20.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie włączenia z dniem 1 września 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – projekt 25/20.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok – projekt 28/20.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Staszowski – projekt 29/20.
 12. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2019 na terenie powiatu staszowskiego przez Nadzór Wodny w Staszowie, w Połańcu i w Sandomierzu.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady

Grzegorz Rajca

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje