PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXI Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 14 lipca 2020 roku o godzinie 09:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad sesji.
4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania – projekt 24/20.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – projekt 26/20.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 27/20.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje