PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 27 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XVII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2020 rok – projekt 107/19.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok – projekt 1/20.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia powierzonego przez Gminę Tuczępy do prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom gminy Tuczępy usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach – projekt 2/20.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 – projekt 3/20.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok – projekt 4/20.
 10. Sprawozdania z prac Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie i sprawozdanie z planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 12. Informacja dotycząca realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizowanego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach we współpracy z Powiatem Staszowskim i Gminą Bogoria.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje