PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XV/19 z dnia 27 listopada 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/23/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 98/19.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2020 roku – projekt 99/19.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu i na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie – projekt 95/19.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – projekt 101/19.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – projekt 102/19.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 100/19.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje