PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Przemysław Juda

XLIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

XLIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII/22 z dnia 27.10.2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”- projekt 53/22.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym 2021/2022 – projekt 56/22.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/5/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku – projekt 57/22.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2023 roku – projekt 60/22.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na lata 2022 – 2024 – projekt 61/22.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – projekt 62/22.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Staszowie w okresie między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rajca

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje