PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XLI Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

XLI Sesji Rady Powiatu w Staszowie,

która odbędzie się w dniu 1 lutego 2022 roku o godzinie 9.00

w trybie zdalnym

Proponowany porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu nr XL/21 z Sesji Rady Powiatu w Staszowie w dniu 30.12.2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok – projekt 1/22.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027 – projekt 2/22.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – projekt 3/22.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/86/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2022 rok – projekt 4/22.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Staszowie w okresie między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje