PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XL Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

XL Sesji Rady Powiatu w Staszowie,
która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 roku o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX/21 z dnia 10 grudnia 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na 2022 rok – projekt 87/21.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2022 rok – projekt 91/21.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2022 rok – projekt 92/21.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2022 rok – projekt 93/21.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 – projekt 94/21.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2027 – projekt 79/21 – po zmianach – Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2022 rok – projekt 80/21 – po zmianach – Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu Powiatu Staszowskiego na 2022 rok.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje