PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 12 września 2019 roku o godzinie 8:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XII/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej – projekt 73/19.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – projekt 69/19.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 Listopada 3 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 Listopada 3 – projekt 74/19.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7 – projekt 75/19.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23 – projekt 76/19.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11 w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11 – projekt 77/19.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7 w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. Koszarowa 7 – projekt 78/19.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23 w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23 – projekt 79/19.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 80/19.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 81/19.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 17. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje