PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

 

Szanowni Państwo !

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że trwa rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.
Program dotyczy przekwalifikowania zawodowego zapewniającego uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

                PFRON zaprasza do projektu wszystkich chętnych, którzy:

  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji,
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym,
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

                Grupę docelową programu stanowią osoby,  które:

  • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego),
  • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej,
  • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku,
  • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

Uwaga ! Uczestnik programu nie musi posiadać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację, a następnie  przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Informacji o programie udziela:

  • Żaneta Oczeretko (Oddział Świętokrzyski PFRON) – numer telefonu: 41 230-97-00, e-mail: zoczeretko@pfron.org.pl
  • Infolinia PFRON – numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl

Pozostałe informacje i załączniki dotyczące programu:

Informacja prasowa

Deklaracja i oświadczenie

Dokumenty zgłoszeniowe

POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY – folder projektu

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje