PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Wyniki tegorocznych matur

 

W dniu 5 lipca br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur. Średnia zdawalność w kraju wyniosła 74,5%. W podziale na typy szkół w kraju, w liceach ogólnokształcących, egzamin zdało 81,0%, a w technikach 64,0% absolwentów.

Wyniki w województwie świętokrzyskim przedstawiają się następująco: ogółem zdało maturę 75% absolwentów. Uczniowie liceum ogólnokształcącego osiągnęli wynik 85%, a uczniowie technikum 60%.

Średnia zdawalność dla szkół ponadpodstawowych powiatu staszowskiego wyniosła 70%.

Wyniki z egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat staszowski są następujące: w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Połańcu maturę zdało 93,75% abiturientów, w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie – 83,2%, w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Staszowie – 68%.

W Technikum w Zespole Szkół w Staszowie egzamin maturalny zdało 83% abiturientów, w Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie – 65,7%, w Technikum w Zespole Szkół w Połańcu – 50%.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje