PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia / Konkursy ofert
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Wyniki postępowania konkursowego (nabór partnera projektu)

 

W dniu 07.01.2020 r. Komisja wyłoniła Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-275/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.
Po analizie została wybrana oferta firmy: Octopus VR Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje