PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Wykonano chodniki i pobocza

 

W dniu 16 października br., dokonano odbioru 2 inwestycji na drogach powiatowych zrealizowane przez powiat staszowski w partnerstwie z gminami: Łubnice i Bogoria. Obydwa zadania zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Inwestycja na terenie gminy Łubnice dotyczyła ,,Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice o długości 500 m oraz przebudowy odcinka nr 0825T Łubnice – Słupiec o długości 50 m”. Obydwa zadania polegały na budowie chodników z kostki brukowej, przepustów, montażu krawężników oraz renowacji rowów. Łączna wartość zdań wyniosła 240 tys. 659 zł. Wykonano także zadanie dodatkowe na pierwszym odcinku drogi o wartości 9 tys. 760 zł, również dotyczące budowy w Łubnicach, 30 metrowego chodnika z kostki brukowej.

Ogółem pobudowano 580 m chodników, a wartość inwestycji wyniosła 250 tys. 419 zł, z czego 80% tj. 200 tys. 335 zł dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020. Pozostałą kwotę w wysokości 50 tys. 084 zł pokryto po połowie z budżetu powiatu staszowskiego i z budżetu gminy Łubnice.

Druga oddana inwestycja dotyczyła ,,Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 07870T Raków – Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Moszyny, polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego”. Zadanie obejmowało: wykonanie podbudowy kruszywem warstwy dolnej, wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome jezdni. Nowe pobocze ma długość 1 520 m. Koszt inwestycji wyniósł 134 tys. 596 zł i został pokryty po połowie, z budżetów: powiatu staszowskiego i gminy Bogoria.

                                                                   Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje