PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia / Konkursy ofert
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Wykaz ofert i informacja o wynikach konkursu

 

Informacja o wynikach konkursu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia organizacji pozarządowej, którym zostanie powierzona realizacja zadań dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wykaz ofert jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Staszowie na otwarty konkurs ofert na realizację  w 2020 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego.

Informacja o wynikach konkursu

Wykaz ofert

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje