PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

„Wspólnie możemy więcej „ – konferencja doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

 

W dniu 19 września 2023 r. w sali Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie dot. doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu staszowskiego.

Tematem konferencji były zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Tematy dotyczyły głównie: współpracy asystenta z rodziną biologiczną, regulacji sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, postępowanie adopcyjne, współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z rodzina zastępczą, funkcja opiekuna prawnego. Omówiono postępowanie o  umieszczanie osób w domach pomocy społecznej bez ich zgody, stosowanie przymusu doprowadzania  przez policję osób do DPS.

W konferencji wzięli udział kierownicy i pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu staszowskiego, domów pomocy społecznej, sądu, Komendy Powiatowej Policji w Staszowie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podczas konferencji obecni byli starosta staszowski Józef Zółciak, wicestarosta Leszek Guzal, dyrektor PCPR Anna Ogórek, radca prawny Agata Cholewa, kierownik rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Staszowie Rafał Piotrowski.

Starosta Staszowski Józef Żółciak zabierając głos podkreślił jak ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dziecka i rodziny. Zachęcał do promowania rodzicielstwa zastępczego  wśród znajomych. Obecni otrzymali plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze. Konferencja przebiegała w miłej i merytorycznej atmosferze. Na zakończenie dyrektor PCPR Anna Ogórek podziękowała Wszystkim zebranym za udział w konferencji, zaangażowanie i podejmowanie merytorycznych dyskusji, jednocześnie przekazała że będą organizowane kolejne konferencje i zachęcała do zgłaszania w przyszłości tematów spotkań, które są ważne dla pracowników instytucji pomocowych.

Tekst: Anna Ogórek, foto: Wit Jaworski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje