PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

„Wspieramy rodziny zastępcze”

 

W dniu 13 września 2022 r.  do siedziby Starostwa Powiatowego w Staszowie licznie przybyli przedstawiciele rodzin zastępczych na spotkanie z psychologiem. Celem spotkania było podniesienie kompetencji rodzicielskich i wzmocnienie więzi emocjonalnych z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek  serdecznie powitała przybyłych na spotkanie Pana Leszka Guzala  wicestarostę Powiatu Staszowskiego, Panią Izabelę Szczypior – psychologa prowadzącego zajęcia,  rodziców zastępczych z terenu powiatu staszowskiego, oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabierając głos wicestarosta Pan Leszek Guzal, podziękował za zaproszenie oraz zwrócił uwagę na aktualne problemy społeczne z którymi spotyka się pokolenie młodzieży szkolnej, jak również wspomniał, że ważne jest wspieranie małoletnich i  rodziców zastępczych w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych z małoletnimi, z którymi możemy zawsze się spotkać.

Dyrektor Anna Ogórek przed przystąpienie Pani psychologa do zajęć przedstawiła tematykę szkolenia:

  1. Trening umiejętności związanych z uważnością oraz wykorzystanie uważności do radzenia sobie ze stresem.
  2. Trening umiejętności związanych ze skutecznością interpersonalną. Budowanie relacji z dzieckiem, skuteczna komunikacja.
  3. Trening emocji związanych z regulacją emocji. Rozumienie i nazywanie emocji. Zmniejszenie podatności na doświadczenia negatywnych emocji. Sposoby na opanowanie silnych i trudnych emocji.

Podczas spotkania, rodzice zastępczych mieli również, możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem w zakresie nurtujących ich problemów występujących z małoletnimi.

Spotkanie miało merytoryczny charakter rodzice zastępczy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu,  Pani Psycholog wyczerpująco  udzielała wsparcia oraz wskazówek dotyczących radzenia w rozwiązywaniu problemów małoletnich i wzmocnienia więzi z dzieckiem.

    Tekst i foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje