PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Wsparcie staszowskiego szpitala

 

Uprzejmie informujemy o decyzji Rad Nadzorczych i Zarządów Spółek działających w Grupie PBI Kopalnie Dolomitu, o pomocy w kwocie 50 tys. zł na walkę z koronawirusem, udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Z poważaniem
Starosta Staszowski
Józef Żółciak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje