PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

 

Trwająca ponad 9 miesięcy wojna w Ukrainie, swoimi skutkami sięga niemalże w każdy zakątek naszego kraju, także i na ziemi staszowskiej, gdzie przebywa, głównie prywatnie u rodzin, łącznie 210 uchodźców.

Najliczniejsza 40-osobowa grupa Ukraińców otrzymała dach nad głową w prawdziwie rodzinnej atmosferze w Zespole Dworskim w Sichowie Dużym, gdzie zostali otoczeni opieką przez Pawła i Amber Kieniewiczów. Wśród uchodźców, są m.in. dzieci z niepełnosprawnościam, co powoduje konieczność dołożenia nadzwyczajnych starań w zapewnieniu nie tylko potrzeb bytowych, ale także opieki medycznej i psychologicznej.

W dniu 29 listopada br. starosta staszowski Józef Żółciak, przekazał dla ww. grupy przywiezione z Kielc artykuły żywnościowe, przekazane w ramach pomocy uchodźcom przez marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, a także z Kieleckiego Banku Żywności.

Ukraińska grupa mieszkająca w Sichowie Dużym należy do najliczniejszych skupisk ukraińskich uchodźców na terenie naszego województwa.

Wyrażamy Państwu Pawłowi i Amber Kieniewiczom najwyższe słowa uznania za konsekwentną realizację ich szlachetnego dzieła, które rozpoczęli w pieszych dniach marca, zaraz po wybuchu wojny.

                                                                        Tekst i foto: Jan Mazanka

W Sichowie Dużym, 29 listopada br, po przekazaniu daru, od lewej: Paweł i Amber Kieniewiczowie, panie z Ukrainy i starosta staszowski Józef Żółciak.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje