PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Staszowie

 

Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022, odbyła się 1 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i była częścią całorocznych uroczystości poświęconych Patronowi szkoły w związku z rychłą beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystą inaugurację rozpoczęto mszą świętą w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie, którą odprawił i homilię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

Po przemarszu uczestników mszy świętej do staszowskiego Liceum uroczyście poświęcono szkolną aulę, nadając jej imię ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie, rozpoczynając okolicznościową akademię, dyrektor LO Anna Karasińska powitała zaproszonych gości, wśród których byli, m.in. biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, poseł na Sejm RP Anna Krupka, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – były rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr hab. Roman Sieroń, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Grzegorz Rajca, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz Kwiecjasz, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i zastępca burmistrza dr Ewa Kondek. Po wystąpieniach zaproszonych gości referat nt. ,,Stefan Kardynał Wyszyński Świadek Wiary, Nadziei i Miłości” wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński z UKSW w Warszawie. Uczestnicy inauguracji mieli także okazję obejrzenia programu słowno-muzycznego poświęconego pracy duszpasterskiej ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w wykonaniu uczniów Liceum. Na zakończenie, starosta staszowski Józef Żółciak dziękując wszystkim zaproszonym gościom za przybycie oraz władzom wojewódzkim za przyznanie zaszczytnego przywileju organizacji wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego, życzył wszystkim nauczycielom i uczniom wszelkiej pomyślności w realizacji programu nauczania w czasie najbliższych 10 miesięcy, z nadzieją na stałe stacjonarne nauczanie bez konieczności powrotu do nauki zdalnej.

Uroczystościom towarzyszyły: promocja książki pt. ,,Ksiądz Kardynał Wyszyński o Kościele, Ojczyźnie i godności człowieka”, wystawa Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego ,,Per Mariam – Soli Deo” oraz  Wystawa Biura Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego pt. ,,Wyszyński i Wojtyła Gramatyka Życia”.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje