PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Wkrótce oddanie nowego budynku użyteczności publicznej

 

W dniu 21 listopada br., odbyło się spotkanie na terenie przebudowywanego budynku po siedzibie powiatowej komendy policji w Staszowie. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa, remont oraz docieplenie budynku biurowo-administracyjnego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.
Podczas spotkania z wykonawcą omówione zostały zagadnienia związane z realizacją zadania oraz dokonano oceny stopnia zaawansowania robót. Na dzień 21 listopada br., zostały wykonane w całości roboty konstrukcyjne oraz ocieplenie wraz z pokryciem stropodachu jak i instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną. Roboty takie jak elewacja budynku, stolarka okienna, tynki wewnętrzne są wykonane prawie w całości za wyjątkiem nowo projektowanej klatki schodowej w której przewidziano również komunikacje dla osób niepełnosprawnych poprzez projektowany dźwig osobowy.
W znacznej części budynku wykonywane są obecnie roboty wykończeniowe takie jak: malowanie ścian, wykonywanie okładzin ściennych w łazienkach oraz montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej. W pomieszczeniu technicznym wykonywany jest nowy węzeł do sieci ciepłowniczej z której obiekt będzie ogrzewany. Do budynku zostało doprowadzone nowe przyłącze wodociągowe oraz telekomunikacyjne, a także wykonana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z placu i dachu do sieci kanalizacji deszczowej. Po dokończeniu robót wykończeniowych pozostanie jeszcze tylko utwardzenie placu wokół budynku wraz z wykonaniem miejsc parkingowych.
Roboty realizowane są przez FIRMĘ BUDOWLANO – USŁUGOWĄ „EM-BUD” Marek Kuchna mającą siedzibę w miejscowości Morawica, ul Bukowa 4.
Planowany termin zakończenia zadania – 4 styczeń 2023 roku.

Tekst: Mariusz Fijałkowski
Foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje