PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Wkrótce kontynuacja budowy obwodnicy

 

,,Budowa obwodnicy Staszowa – II etap od DW 764 do DW 757”, to nazwa zadania, na realizację którego, w dniu 17 sierpnia br. w Starostwie staszowskim, podpisano umowę między inwestorem – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, a wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. w Staszowie.
Wszystkich obecnych powitał i podstawowe informacje dotyczące tego ambitnego zadania przekazał starosta staszowski Józef Żółciak. W imieniu inwestora umowę podpisał dyrektor ŚZDW w Kielcach Jerzy Wrona, a w imieniu wykonawcy, prokurent spółki DYLMEX-INWESTYCJE Tomasz Dyl.
W podpisaniu umowy, oprócz gospodarza spotkania, starosty Józefa Żółciaka, uczestniczyli także: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marka Jońca, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, radny Sejmiku Paweł Krakowiak, wicestarosta Leszek Guzal oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.
Wartość zadania to 28 mln 851 tys. 764 zł, a termin jego ukończenia upływa z dniem 17 października 2023 roku, tj. 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji zamawiającego.
Długość zaprojektowanego odcinka wynosi 1,4 km, w tym długość mostu na rzece Desta – 50 m. Jezdnia o parametrach drogi klasy G, połączy drogę wojewódzką nr 757 – od planowanego ronda na tej drodze, do już istniejącego ronda na drodze wojewódzkiej nr 764. Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową, dwupasową wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, chodnikami, skrzyżowaniami (typu rondo), wjazdami i wyjazdami z dodatkowych jezdni na drogi publiczne, obiektami inżynierskimi oraz jezdniami umożliwiającymi połączenie z polami uprawnymi. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa. Powstanie oświetlenie drogowe.
Dokumentacja projektowa budowy ww. odcinka obwodnicy Staszowa, wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi, została wykonana przez staszowskie Biuro Projektowe AJKO. Koszty opracowania dokumentacji w kwocie 236 tys. 775 zł sfinansował Powiat Staszowski.

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje