PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Warsztaty dla sołtysów i sołtysek – Inkubator Rozwoju FARMA

 

𝟏𝟎 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫. 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟓:𝟑𝟎 zapraszamy sołtysów i sołtyski do Inkubatora Rozwoju FARMa na spotkanie z Szymonem Osowskim na temat roli i funkcji sołectw – „Efektywne Zarządzanie Sołectwem: Fundusz Sołecki, Prawa Mieszkańców, i Rola Sołtysów”.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sołtysów w zakresie efektywnego zarządzania sołectwami, zrozumienia przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sołectw i funduszu sołeckiego oraz umocnienie świadomości o prawach mieszkańców sołectwa.  Szkolenie to stanowi unikalną okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji sołtysa oraz zarządzania sołectwem w sposób zgodny z obowiązującym prawem i oczekiwaniami mieszkańców.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do funkcjonowania sołectwa:
Struktura i podstawy prawne działania sołectwa
Rola i obowiązki sołtysa w świetle prawa
Fundusz Sołecki:
Podstawy prawne funduszu sołeckiego
Proces decyzyjny związany z podziałem środków
Przykładowe projekty realizowane z funduszu sołeckiego
Zasady rozliczania i dokumentowania wykorzystania środków
Prawa mieszkańców sołectwa:
Prawo dostępu do informacji publicznej
Udział mieszkańców w życiu sołectwa (zebrania wiejskie, inicjatywy lokalne), mechanizmy konsultacji społecznych i ich wpływ na rozwój sołectwa.

Zaprasza Zespół

Inkubatora Rozwoju FARMa

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje