PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

W Staszowie „grali dla niepodległej”

 

Dziewięćdziesięciu sześciu zawodników i ponad sto osób zgromadzonych w sali widowiskowej Staszowskiego Ośrodka Kultury, podczas Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego pt. „Gramy dla Niepodległej”. Tak staszowscy uczniowie, szkół wszystkich szczebli, w piątek 20 września br., uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 15-lecie obecności naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej.  Wśród zaproszonych gości byli., m.in.: doradca wojewody świętokrzyskiego Anna Paluch, świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka, starosta staszowski Józef Żółciak, wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk oraz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Grzegorz Wójcikowski.

Quiz składał się z 2 rund, podczas których uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań, dotyczących historii Polski oraz 15, sprawdzających wiedzę z zakresu historii Unii Europejskiej. W wyniku zmagań I miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, II miejsce przypadło Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, III lokatę uzyskali uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Koniemłotach. Impreza to jedno z 13 takich wydarzeń w województwie świętokrzyskim, zaplanowanych w okresie od września do października br. Trzy drużyny z każdego powiatu przechodzą do finału, który odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 9 października br.  Uczestnicy quizu oraz zaproszeni gości, mogli także zapoznać się z okolicznościową wystawą, pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”, przygotowaną przez wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek i Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach.Organizatorem wydarzenia byli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, przy współpracy: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Wzgórza Zamkowego w Kielcach.

Tekst i foto: Michał Skrętek

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje