PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie zmniejszenia barier transportowych

 

W dniu 4 października br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę w sprawie dofinansowania projektu w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przez powiat staszowski, ze środków PERON, projektu pod nazwą: „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Stronami umowy są powiat staszowski oraz miasto i gmina Połaniec. Umowę ze strony powiatu podpisali: starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal oraz skarbnik Jolanta Piotrowska, natomiast ze strony miasta i gminy Połaniec: burmistrz Jacek Tarnowski oraz skarbnik Małgorzata Żugaj. Kwota realizacji zadania to 105 tys. zł, przy czym maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 80%. Zakupiony pojazd będzie spełniać następujące wymagania: przystosowane siedzenia do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca i kotwiczenia wózka inwalidzkiego, wyposażenie w 1 komplet szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego oraz 1 komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim.

Obecnie do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu uczęszcza 60 osób z terenu powiatu staszowskiego i buskiego. Podopieczni realizują indywidualne programy rehabilitacyjne w kilku specjalistycznych pracowniach. Zakup nowego pojazdu umożliwi bezpieczne dotarcie uczestników warsztatów na zajęcia, a także powrót do domów.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje