PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie zimowego utrzymania dróg

 

W dniu 11 stycznia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę w sprawie współdziałania przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Połaniec.

Umowę w imieniu Powiatu Staszowskiego podpisali: starosta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, z kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, a w imieniu Miasta i Gminy Połaniec umowę podpisał pełniący funkcję burmistrza Jacek Nowak z kontrasygnatą skarbnik Małgorzaty Żugaj.

W myśl podpisanej umowy, o wartości 30 tys. zł, strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Połaniec, o łącznej długości 39,8 km, w zakresie:  odśnieżania – niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu, posypywanie piaskiem i mieszankami piaskowo-solnymi oraz utrzymania w gotowości służb drogowych.

Umowa dotyczy realizacji ww. zadań w okresie od: 1 stycznia br. do 31 grudnia br.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje