PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie wody

 

W dniu 21 stycznia 2022 roku w Starostwie staszowskim odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie przypadków skażenia wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców gminy Połaniec.

Z inicjatywą przedyskutowania problemu wystąpił sprawujący funkcję burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Jacek Nowak. Podczas dyskusji z udziałem burmistrza Jacka Nowaka, a także: starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Ryszarda Stachury oraz prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Stanisława Batóga, wstępnie przeanalizowano rozwiązania podlegające na dostarczaniu wody dla mieszkańców gminy Połaniec, w przypadku skażenia ujęcia wody „Wiązownica” z innego alternatywnego ujęcia, bądź wyposażenie ujęcia wody „Wiązownica” w stację jej uzdatniania.

Jak pamiętamy, w dniu 26 listopada 2021 roku doszło do skażenia wody z ujęcia „Wiązownica” bakterią enterokoków oraz bakterią grupy coli, w wyniku czego około 22 tys. mieszkańców z terenu gmin: Staszów, Osiek i Połaniec pozbawianych zostało wody zdatnej do spożycia i wystąpiła konieczność jej dostarczania beczkowozami z innego zastępczego źródła. W trakcie spotkania ustalono, że zagadnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców powiatu staszowskiego, będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tekst: insp. Andrzej Sałata
Foto: Jan Mazanka

Podczas spotkania, od lewej: naczelnik Ryszard Stachura, burmistrz Jacek Nowak, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal i prezes Stanisław Batóg.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje