PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

W sprawie remontu budynku byłej komendy

 

W dniu 4 stycznia br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: „Przebudowy, remontu oraz docieplenia budynku biurowo-administracyjnego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie”, po byłej Komendzie Powiatowej Policji. Umowę, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie podpisali: starosta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, natomiast w imieniu wykonawcy umowę podpisał Marek Kuchna – prezes Firmy Budowlano-Usługowej ,,EM-BUD” Morawica. Wartość zadania wynosi 4 mln 467 tys. 224 zł, z czego 2 mln 500 tys. zł zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostałe 1 mln 967 tys. 224 zł z budżetu powiatu staszowskiego, ze środków na zadania proekologiczne. W zakresie prac przewidziano, m.in.: zerwanie starego pokrycia stropodachu, skucie kominów, wyburzenie klatek schodowych, częściową rozbiórkę ścian, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod szyb windowy i klatki schodowe, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z nowym tynkiem zewnętrznym, docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, roboty malarskie, wykonanie instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej i fotowoltaicznej, a także roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Budynek zostanie również przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez montaż dźwigu osobowego – windy, platformy dla osób niepełnosprawnych oraz uchwytów w łazienkach. Termin zakończenia inwestycji upływa po 12 miesiącach od podpisania umowy, tj. z dniem 4 stycznia 2023 roku.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje