PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie Polskiego Ładu

 

W dniu 13 lipca br. w Starostwie staszowskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład, będącego Programem Inwestycji Strategicznych, mającym na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez ich bezzwrotne dofinansowanie. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Podczas spotkania wyjaśniano sprawy proceduralne dotyczące składanych wniosków. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowały: dyrektor Rozwoju Regionu BGK Region Świętokrzyski Justyna Wieteska-Sowińska i specjalista ds. projektów rozwojowych Sylwia Paździerz, natomiast władze samorządowe powiatu staszowskiego: starosta Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila, insp. Mariusz Fijałkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Wójcikowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, kierownik Działu Dróg i Mostów Paweł Krakowiak oraz st. specjalista Agnieszka Gajda.

W Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów zapisanych w 4 priorytetach. Dofinansowanie może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego, w wysokości nie niższej niż: dla wniosków z priorytetu 1 – 5%, z priorytetu 2 – 10%, z priorytetu 3 – 15% i z priorytetu 4 – 20%. Jeden samorząd może złożyć maksymalnie 3 wnioski, pierwszy wniosek nie ma ograniczenia kwotowego, kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln zł, a kwota trzeciego wniosku 5 mln zł.

Powiat staszowski planuje złożenie wniosków z obszarów: ▪ budowa i modernizacja infrastruktury drogowej ▪ poprawa efektywności energetycznej budynków ▪ budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej ▪ rewitalizacja obszarów lub budynków zdegradowanych. Wnioski należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład, termin zakończenia naboru to: 30 lipca br. godz. 23:59.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Podczas spotkania, od lewej: dyr. Mirosław Bernyś, st. spec. Agnieszka Gajda, naczelnik Grzegorz Wójcikowski, wicestarosta Leszek Guzal, spec. Sylwia Paździerz, dyr. Justyna Wieteska-Sowińska, starosta staszowski Józef Żółciak, kierownik Paweł Krakowiak, naczelnik Magdalena Fila i insp. Mariusz Fijałkowski.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje