PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

W sprawie odnowy zabytków

 

Podczas spotkania jakie w starostwie staszowskim odbyło się 11 grudnia br., omówiono procedury jakie powinny być zachowane w czasie realizacji zadań odnowy zabytków sakralnych w parafiach powiatu staszowskiego, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W spotkaniu, które prowadził wicestarosta Leszek Guzal udział wzięli księża proboszczowie z parafii – beneficjentów i siostra dyrektor DPS w Kurozwękach, a także naczelnicy wydziałów starostwa, którzy będą współpracować z parafiami w czasie realizacji dofinansowanych zadań. Otrzymane środki na remont niżej wymienionych zabytków w łącznej kwocie 6 mln 073 tys. zł, będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Otrzymane dofinansowania dotyczą następujących projektów:

  1. ,,Konserwacja ołtarza pw. św. Anny i św. Joachima z początku XVIII wieku wraz z ołtarzowym obrazem z Kaplicy Pięciu Ran Chrystusa w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach”, wartość inwestycji 149 215,79 zł, dofinansowano 146 231,47 zł, wkład własny 2 984,32 zł, termin zakończenia inwestycji – 28 czerwca 2025 roku.
  2. ,,Remont konserwatorski elewacji wieży dzwonnej z 1648 roku przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach”, wartość inwestycji 398 500,00 zł, dofinansowano 390 530,00 zł, wkład własny 7 970,00 zł, termin zakończenia inwestycji – 30 września 2015 roku.
  3. ,,Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu B (dawny klasztor), Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach, wartość inwestycji 380 000,00 zł, dofinansowano 372 300,00 zł, wkład własny 7 700,00 zł, termin zakończenia inwestycji – 30 września 2025 roku.
  4. ,,Konserwacja ołtarza głównego w kościele pokamedulskim w Rytwianach”, wartość inwestycji 3 479 374,80 zł, dofinansowano 3 409 787,30 zł, wkład własny 69 587,50 zł, termin zakończenia inwestycji – 30 listopada 2025 roku.
  5. ,,Remont konserwatorski elewacji zewnętrznej wraz z wymiana dachu XVIII-wiecznej dzwonnicy przy kościele pw. św. Władysława w Szydłowie, wartość inwestycji 185 000,00 zł, dofinansowano 180 000,00 zł, wkład własny 5 000,00 zł, termin zakończenia inwestycji – 31 grudnia 2025 roku.
  6. ,,Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenia wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku”, wartość inwestycji 280 000,00 zł, dofinansowano 274 400,00 zł, wkład własny 5 600,00 zł, termin zakończenia inwestycji – 31 grudnia 2025 roku.
  7. ,,Remont dachu zabytkowego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii – I etap”, wartość inwestycji 500 000,00 zł, dofinansowano 490 000,00 zł, wkład własny 10 000,00 zł, termin zakończenia inwestycji – 30 kwietnia 2024 roku.
  8. ,,Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii”, wartość inwestycji 826 600,00 zł, dofinansowano 810 000,00 zł, wkład własny 16 600,00 zł, termin zakończenia inwestycji – 31 grudnia 2024 roku.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także procedur związanych z przeprowadzeniem postępowań zakupowych przy wyborze wykonawców poszczególnych zadań.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje