PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

W sprawie odnowy zabytków

 

Zakończono realizację zadania pn. ,,Remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Pawilonu B (dawny klasztor), Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”.

W odbiorze zakończonych prac uczestniczyli: starosta staszowski Romuald Zgrzywa, dyrektor DPS w Kurozwękach siostra Barbara Ziółkowska, przedstawiciel sandomierskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Leszek Polanowski, inspektor nadzoru budowlanego Jacek Szostak, wykonawca Grzegorz Wawrzkiewicz, kierownik budowy Paweł Krzysiek, naczelnik Wydziału Inwestycji w starostwie staszowskim Magdalena Fila i naczelnik Wydziału Edukacji Grzegorz Wójcikowski.

Wykonawcą zadania był ,,Zakład Remontowo-Budowlany GRZEGORZ WAWRZKIEWICZ” z Sielca. Wartość inwestycji wyniosła 380 tys. zł, z czego  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowano 372 tys. 300 zł, tj. 98%. Koordynatorem realizacji odnowy zabytków sakralnych w parafiach powiatu staszowskiego, które otrzymały rządowe dofinansowanie, są Wydziały Starostwa: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Inwestycji i Zamówień Publicznych. Podczas spotkania w starostwie staszowskim w dniu 11 grudnia 2023 roku, omówiono procedury jakie powinny być zachowane w czasie realizacji zadań, a projekt w DPS Kurozwęki jest pierwszym, jaki został zakończony i odebrany, spośród wszystkich 8 zadań, które w roku ubiegłym otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 6 mln 073 tys. zł.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje