PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

W sprawie nowej perspektywy finansowej

 

W dniu 10 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, w nawiązaniu do porozumienia o współpracy, podpisanego w Sandomierzu w dniu 6 grudnia 2019 roku, kontynuowano rozmowy dotyczące opracowania strategii rozwoju dla trzech powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego oraz miast, stolic tych powiatów.
W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządów, sygnatariuszy porozumienia z 6 grudnia, uczestniczył Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, który m.in., poinformował o stanie negocjacji z Brukselą, kierunków wydatkowania i sposobu podziału środków z budżetu unijnego na lata: 2021 – 2027. W dyskusji starano się określić formułę, w jakiej należy opracować strategię rozwoju, a następnie ustalić inwestycje wynikające z interesów i wspólnych potrzeb powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego. Obecnie rozważane są koncepcje: ▪ Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), dla którego wymagana jest interwencja rządu ze względu na wielkość problemów, których sam region nie jest w stanie udźwignąć, ▪ Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), zakładającego współpracę na poziomie lokalnym pomiędzy partnerami z obszarów miejskich i wiejskich, szczególnie w zakresie infrastruktury transportowej, środowiskowej, społecznej oraz na rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Dyskutowano także nad celowością ewentualnego stworzenia porozumienia terytorialnego między samorządami, dla których nie znajdzie się uzasadnienie przystąpienia do już podpisanego porozumienia. Kolejne spotkanie zaplanowano pod koniec kwietnia.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje