PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: leon

VIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

W dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr VII/19 z dnia 28 marca 2019 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2018 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu staszowskiego w 2019 roku – projekt 19/19.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2018 roku „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych – projekt 32/19.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Staszowie do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 35/19.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 36/19.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2018 dla Powiatu Staszowskiego – projekt 37/19.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 33/19.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 34/19.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 12/19 po zmianach.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 13/19 po zmianach.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie dalszego prowadzenia szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcącego w Osieku, Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Osieku oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Osieku – projekt 28/19 – po zmianach.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie dalszego prowadzenia szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii – projekt 29/19.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przekazania zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia szkoły ponadpodstawowej – Branżowej Szkoły I – stopnia w Bogorii – projekt 30/19 – po zmianach.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rajca

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje