PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Współpraca międzynarodowa
Autor:Publikacja: leon

Ukraińsko-mołdawska delegacja z wizytą u starosty staszowskiego

W piątek, 21 czerwca br., czterech samorządowców Ukrainy i Republiki Mołdawii, po drodze do Morawicy, złożyło krótką wizytę staroście staszowskiemu Józefowi Żółciakowi.

W skład delegacji wchodzili: Aleksij Gavriłov – przewodniczący Winnickiego Oddziału Stowarzyszenia ,,Ukraina–Polska–Niemcy” na Ukrainie oraz Ion Kukolescu – starosta powiatu Soldanesti w środkowo–wschodniej Mołdawii oraz radni powiatu: Rusłan Fraza i Andrej Czemortan.

Rozmawiano o sytuacji na Ukrainie, po ostatnich wyborach prezydenckich, a także na temat zmian, jakie zaszły w Republice Mołdawii, po wyborach parlamentarnych w lutym br.

Gości interesowała głównie sytuacja ekonomiczno-społeczna w naszym kraju, po wprowadzeniu programów socjalnych, po wyborach w 2015 roku. Z zainteresowaniem wysłuchali także informacji dotyczących projektu z programu ,,Niepodległa”, oficjalnie rozpoczętego w Zespole Szkół w Staszowie, w dniu 17 czerwca br. Projekt pt. ,,Zasłużeni dla Polski”, napisany w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim, ma za zadanie przedstawienie dorobku 14 osób, w tym 4 związanych z ziemią staszowską i 10 pochodzących z Podola, obecnie obwód winnicki, zasłużonych w wywalczenie niepodległości przez Polskę, a także w jej utrzymaniu, poprzez tworzenie silnych podstaw ekonomicznych, naukowych i kulturowych odrodzonej Ojczyzny.

Projekt, znalazł się w gronie zaledwie 6,7% aplikowanych wniosków i otrzymał dofinansowanie. W tym roku złożono w sumie 2079 propozycji projektowych z całego kraju, z czego dofinansowano 140.

Po ponad godzinnej rozmowie w Starostwie staszowskim, goście odjechali do Morawicy, gdzie przebywali na oficjalne zaproszenie, w związku z otrzymaniem przez miasto i gminę Morawica ,,Flagi Honorowej Europy”, będącej prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje