PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Świętokrzyski Anioł Dobroci – trwają zgłoszenia do nagrody

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając trud pracy i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową  na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej – przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2022r.

formularz zgłoszeniowy – Świętokrzyski Anioł Dobroci

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 13 88 lub 41 342 17 18.

Więcej na temat konkursu: https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/swietokrzyski-aniol-dobroci-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje