PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Strzelnica w powiecie staszowskim

 

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dla Powiatu Staszowskiego dofinansowanie na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2021”. Zadanie polegać będzie na utworzeniu wirtualnej strzelnicy, zlokalizowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 140 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi 110 600,00 zł, wkład własny 29 400,00 zł. Wirtualna strzelnica będzie służyć między innymi rozwojowi sportu strzeleckiego, zwiększy dostęp do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), podniesie atrakcyjność sportu strzeleckiego, będzie kształtować i utrwalać prawidłowy nawyk strzelecki wśród uczniów szkół i członków organizacji proobronnych.

Tekst: Bożena Mazur
Fot. Jarosław Staciwa

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje