PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Stawiamy na turystykę

 

12 czerwca br. w Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

W obradach udział wzięli członkowie władz ROT-u, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, branży turystycznej, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji należących do ROT. Przed rozpoczęciem oficjalnej części posiedzenia, obecnej na spotkaniu marszałek województwa świętokrzyskiego Renacie Janik, wyboru na to stanowisko pogratulował prezes ROT Marcin Piętak. Pani marszałek zadeklarowała bardzo ścisłą współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z Regionalną Organizacją Turystyczną, podobnie jak to było w latach ubiegłych. Przed głosowaniem uchwał walnego zgromadzenia dr Grzegorz Świercz, który dotychczas reprezentował w Zarządzie ROT miasto Kielce, poprosił o zwolnienie go z pełnienia tej funkcji. W dalszej części obrad nowych członkiem Zarządu ROT została jednogłośnie wybrana radna Rady Miejskiej Kielc Katarzyna Zapała, zarekomendowana przez prezydent Agatę Wojdę. W trakcie głosowania projektów uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie, min.:

▪ udzielono absolutorium dla Zarządu ROT, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna,

▪ przyjęto i zatwierdzono bilans wyników finansowych z działalności ROTWŚ za 2023 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności ROT w 2023 roku,

▪ przyjęto wysokości składek członkowskich w ROT na 2024 rok,

▪ przyjęto merytoryczny plan działania oraz plan finansowy na 2024 rok.

Podczas posiedzenia dużym zainteresowaniem zgromadzonych cieszyła się prezentacja przedstawiona przez pracowników ROT dotycząca działań i inicjatyw promujących walory przyrodnicze i produkty turystyczne naszego województwa. Polecamy m.in. link zamieszczony poniżej.

Tekst i foto: Jan Mazanka
oraz archiwum ROT z wydawnictwa
Świętokrzyskie TOP Atrakcje

 

Top Atrakcje 2024 Powiat Staszowski-1

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje