PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Spotkanie z rodzicami zastępczymi

 

W kwietniu 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyła się konferencja dla rodziców zastępczych z terenu powiatu staszowskiego, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, której celem było podniesienie kompetencji rodziców zastępczych.
Temat konferencji obejmował:
– sprawy funkcjonowanie na terenie powiatu staszowskiego rodzicielstwa zastępczego,
– „zagrożenia cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży,
– aspekt psychologiczny – „jak radzić sobie z negatywnymi emocjami występującymi u małoletnich”.
W konferencji brali udział rodzice zastępczy z terenu powiatu staszowskiego oraz wicestarosta Leszek Guzal, który podziękował za zaproszenie i poruszył problematykę dotyczącą trudności w nawiązywaniu ze sobą dialogu w rodzinie, czego główną przesłanką jest życie rodzin w sieci. Udział w konferencji wzięła Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Połańcu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Staszowie oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie .
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek powitała przybyłych gości: wicestarostę Leszka Guzala, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Staszowie podkom. Ewelinę Vitter, mł. asp. Rafała Piotrowskiego oraz rodziców zastępczych .
Koordynator ds. pieczy zastępczej Wit Jaworski przedstawił zagadnienia związane z pieczą zastępczą w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, również w kwestii promowania rodzicielstwa zastępczego, omówił procedurę postępowania przy doborze kandydatów na rodziców zastępczych. Przedstawił również informację o ilości rodzin zastępczych i małoletnich umieszczonych w tych rodzinach zastępczych.
W kolejnej części konferencji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Staszowie przeprowadzili szkolenie pn. „Zagrożenia cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży”. Poruszona została tematyka dot. m. in.:
– problemów wynikających z kontaktem dzieci ze światem Internetu,
– zagrożenie cyberprzemocą małoletnich ,
– ofiary cyberprzemocy,
– zjawisko spoofingu,
– zjawisko hejtu,
– sposoby chronienia dzieci przed zagrożeniami w sieci
– oraz gdzie można uzyskać pomoc w temacie cyberprzemocy.
Policjanci przybliżyli zjawisko cyberprzemocy, na przykładzie problemów zgłaszanych przez rodziców, poruszyli problem grożących konsekwencji wynikających z udostępniania danych. Rodzice zastępczy czynnie uczestniczyli w konferencji.
Podczas konferencji promowano rodzicielstwo zastępcze oraz informowano o możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego udzielanego w PCPR.
Na zakończenie dyrektor Anna Ogórek podziękowała za liczne przybycie oraz owocne i merytoryczne obrady, przekazała wszystkim zebranym życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Tekst: Anna Ogórek
Foto: Jolanta Brzeszczyńska

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje