PowiatStaszowski

Home / Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie

 

Przedmiotowe zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zdania jest Firma Budowlano – Usługowa EM – BUD Marek Kuchna  z Morawicy.

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę i remont obiektu, wykonania robót instalacyjnych i wykończeniowych, poprawę efektywności energetycznej wraz z zastosowaniem OZE  i EWE, zagospodarowaniu terenu wokół budynku, wyposażeniu i dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż dźwigu osobowego – windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.

Po zakończeniu realizacji zadana w przedmiotowym budynku swoją siedzibę znajdą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach Filia w Staszowie oraz Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie.

Wartość inwestycji wynosi – 4 467 224, 00 zł,

Wartość dofinansowania – 2 500 000, 00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wkład własny powiatu – 1 967 244, 00 zł.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje