PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

„Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

W związku z przeprowadzonymi w dniach od 23.09.2021 r. do 07.10.2021 r. konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” można było składać uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, propozycja do w/w projektu Programu.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje