PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Powiat otrzymał środki na remonty DPS-ów

 

W związku z decyzją wojewody świętokrzyskiego, zwiększającą plan dotacji celowej w obszarze pomocy społecznej, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, w dniu 27 września br., podpisano dwie umowy na dofinansowanie remontów i zakupów na rzecz Domów Pomocy Społecznej w Kurozwękach i w Rudkach.

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Bożego św. Wincentego a Paolo w Kurozwękach, wynosi 16 tys. zł, co stanowi 80% kosztów zadania, pozostałe 20% tj. 4 tys. zł, pochodzić będzie z budżetu powiatu staszowskiego. Środki ogółem, w kwocie 20 tys. zł, zostaną wykorzystane na: zakup i zamontowanie rolet okiennych oraz zakup lodówki, szafek oraz wózka do kąpieli osób leżących.
Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Rudkach wynosi 24 tys. zł, co także stanowi 80% kosztów zadania, pozostałe 20% tj. 6 tys. zł, również pochodzić będzie z budżetu powiatu staszowskiego. Środki ogółem, w kwocie 30 tys. zł, zostaną wykorzystane na: instalację nawiewu do kuchni DPS oraz zakup wyposażenia kuchennego, wymianę altany w ogrodzie, zamontowanie bramy garażowej, a także malowanie pomieszczeń oraz ocieplenie budynku administracyjnego.
Obydwie umowy, na łączną kwotę 40 tys. zł, z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, podpisali: starosta staszowski Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej. Jednocześnie powiat zobowiązał się do wykorzystania przekazanych środków, zgodnie z celami na jakie je otrzymał, w terminie do 31 grudnia br.

Tekst: Jan Mazanka
Foto: Lucjan Piotrowski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje