PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

TREŚĆ POWIADOMIENIA

2021_01_18_19 ryzyko PI PM10_pdf

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje