PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Pomoce dydaktyczne dla staszowskiego ,,Ekonomika”

 

Powiat Staszowski aktualnie realizuje projekt pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
W dniu 2 czerwca br., w sali konferencyjnej Starostwa staszowskiego, miało miejsce przekazanie pomocy dydaktycznych dla przyszłych logistyków, uczących się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie. W kompletach modeli szkoleniowych do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych, znalazły się: zestawy samochodowe zawierające skrzynię ładunkową, palety EUR, folia mini stretch, pasy mocujące oraz ładunki o różnych wymiarach i kształtach. Zestawy uzupełniają skrypty do nauki część teoretycznej i praktycznej, a także komplety 11 kart oraz zeszyty z zadaniami o różnym stopniu trudności, dotyczącymi formuł handlowych pn. „Incoterms 2020 w praktyce. Praca z zestawem kart”. Zakupione pomoce, stanowią materiały szkoleniowe, niezbędne do realizacji zadania projektowego nr 2, ,,Rozwój umiejętności zawodowych uczniów”.

Tekst: Dorota Makuch
Foto: Jan Mazanka

Po przekazaniu pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie uczniowie niezwłocznie rozpoczęli z nimi ćwiczenia.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje