PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Podpisano umowy na remonty odcinków dróg powiatowych

 

W siedzibie starostwa powiatowego w Staszowie w dniu 26 października br., podpisano umowy na remonty odcinków dróg powiatowych. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną zrealizowane następujące zadania remontowe:

1) Na terenie gminy Bogoria:
– „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1707T (0787T) Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Witowice od km 1+530 do km 3+320”, długość remontowanego odcinka –  1,790 km, wartość robót: 781 688,37 zł,
– „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy – Szczeglice od km 1+210 do km 3+090”, długość remontowanego odcinka –  1,880 km, wartość robót: 1 088 630,57 zł;
2) Na terenie gminy Połaniec: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+156”,  długość remontowanego odcinka – 2,156 km, wartość robót: 849 738,86 zł;
3) Na terenie gminy Oleśnica: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1817T (0106T) Oleśnica – Pieczonogi w miejscowości Kępie i Pieczonogi od km 2+495 do km 3+970”,  długość remontowanego odcinka –  1,475 km, wartość robót: 662 105,31 zł.

Łączna długość remontowanych odcinków dróg to 7,301 km, natomiast łączna wartość prac opiewa na kwotę 3 382 163,11 zł, z czego 70% dofinansowania to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udział w finansowaniu remontów z budżetu powiatu staszowskiego opiewa na kwotę 624 581,11 zł, natomiast udział gmin to kwota 390 070,00 zł. Termin realizacji zadań to 10 miesięcy od dnia podpisania umów. Wykonawcą wszystkich zadań jest Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka Sp. z o.o., DYLMEX – Inwestycje sp.k. z siedzibą w Staszowie, które na podpisaniu umów reprezentował prokurent Tomasz Dyl.

W imieniu Zarządu Dróg Powiatowych umowę podpisywali dyrektor Mirosław Bernyś oraz główna księgowa Beata Kondek w obecności: starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala, burmistrza miasta i gminy Oleśnica Leszka Judy, zastępcy burmistrza miasta i gminy Połaniec Jarosława Kądzieli oraz wójta gminy Bogoria Marcina Adamczyka. W imieniu samorządowców za realizację kolejnych inwestycji drogowych na terenie gmin podziękował burmistrz Leszek Juda, a starosta staszowski Józef Żółciak podkreślił, że w obecnej kadencji władze powiatu dokładają wszelkich starań aby realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych prowadzić równomiernie w poszczególnych gminach. Za współpracę podziękował także Tomasz Dyl, który przy okazji poinformował o aktualnym postępie prac przy II etapie obwodnicy Staszowa.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje