PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Podpisano umowy na inwestycje ,,Polskiego Ładu”

 

W dniu 14 marca br. w starostwie staszowskim podpisano 8 umów dotyczących „Modernizacji strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadania będą realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Umowy podpisali: ze strony inwestora – Powiatu Staszowskiego: starosta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek Guzal, z kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej, a ze strony wykonawców:  właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego POLBUD Tomasz Darowski, prokurent Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Paweł Dyl i właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego DARBUD Adam Darowski. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.

W rozmowie po podpisaniu umów starosta staszowski Józef Żółciak wyraził uznanie dla przedsiębiorców, że zdecydowali się na realizację zadań w tak trudnych czasach jak obecne. Prokurent Paweł Dyl zaapelował do władz o dokonanie zmian płatności z Rządowego Funduszu Polski Ład. Obecne zasady to: 20% płatności po 8 miesiącach, 30% po 13 miesiącach i pozostałe 50 % po zakończeniu zadania. Przyspieszenie i zwiększenie kwot płatności, w znacznym stopniu ułatwi, przy obecnym wzroście kosztów, realizację inwestycji bez strat.

Podpisane umowy umożliwią rozpoczęcie realizacji następujących inwestycji:

  1. ,,Przebudowę odcinka o długości 3 km 600 m drogi powiatowej nr 0780T Raków-Bogoria-Nowa Wieś”. Wartość inwestycji wynosi 1 mln 935 tys. 651 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy w zakresie: wzmocnienia nawierzchni, wykonania warstwy ścieralnej, poszerzenia jezdni, wykonania poboczy z betonu asfaltowego i renowacji odwodnienia.
  2. „Przebudowę odcinka o długości 1 km 790 m drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki”. Wartość inwestycji wynosi 1 mln 324 tys. 847 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka w zakresie: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, wykonania pobocza asfaltowego, renowacji odwodnienia i budowy chodników w terenie zabudowanym.
  3. „Przebudowę dwóch odcinków o łącznej długości 4 km 142 m drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka”. Wartość inwestycji wynosi 6 mln 261 tys. 906 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka w zakresie: wzmocnienia nawierzchni, wykonania warstwy ścieralnej SMA, budowy chodników poprzez w/w miejscowości, poszerzenia jezdni i renowacji odwodnienia.
  4. „Przebudowę odcinka o długości 3 km 800 m drogi powiatowej nr 0794T Bukowa-Osiek”. Wartość inwestycji wynosi 1 mln 969 tys. 481 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka w zakresie: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, wykonania pobocza asfaltowego i renowacji odwodnienia.
  5. „Przebudowę odcinka o długości 900 m drogi powiatowej nr 0825T Łubnice-Słupiec”. Wartość inwestycji wynosi 920 tys. 482 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni i budowy chodnika.
  6. „Przebudowę odcinka o długości 1 km 200 m drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec”. Wartość inwestycji wynosi 1 mln 136 tys. 623 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy w/w odcinka w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika, budowy odwodnienia liniowego i budowy pobocza asfaltowego.
  7. „Przebudowę odcinka o długości 440 m drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica-Brody-Grobla”. Wartość inwestycji wynosi 756 tys. 345 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka w zakresie: wykonania nowej nawierzchni jezdni, przebudowy chodnika, budowy odwodnienia liniowego i budowy pobocza asfaltowego.
  8. „Przebudowę odcinka o długości 2 km 700 m drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice”. Wartość inwestycji wynosi 2 mln 425 tys. 560 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy w/w odcinka w miejscowościach: Sichów Mały i Sydzyna w zakresie: wzmocnienia i poszerzenia jezdni, wykonania pobocza asfaltowego i renowacji odwodnienia.

Wykonawcą pierwszych dwóch zadań będzie Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, zadania trzeciego Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., natomiast pozostałych pięciu zadań Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski. Termin zakończenia inwestycji upływa po 18 miesiącach od dnia podpisania umów.

Tekst: Aleksandra Konefał
Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje