PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Podpisano porozumienia

 

W dniu 20 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec podpisano dwa trójstronne porozumienia dotyczące funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Były to ostatnie porozumienia, jakie podpisano na terenie powiatu staszowskiego, a ich sygnatariusze to: pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Połaniec Jacek Nowak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz oraz ze strony jednostek: prezes OSP w Połańcu druh Krzysztof Marczewski i prezes OSP Ruszcza druh Kamil Mazur.

Porozumiewające się strony, podpisanymi umowami, uzgodniły kwestie dotyczące praw i obowiązków jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w zakresie: gotowości operacyjnej, w tym zasobów sił i środków przewidzianych do wykorzystania w systemie, zadań ratowniczych jednostek włączonych do KSRG, liczby i poziomu wyszkolenia ratowników, sposobu utrzymania stanu gotowości jednostek do działań ratowniczych, alarmowania i dysponowania jednostek, a także warunków ewentualnego rozwiązania porozumienia.

W dyskusji, po podpisanym porozumieniu, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, odpowiadał na pytania związane z niektórymi zapisami w uchwale Sejmu RP o Ochotniczych Strażach Pożarnych, jaka weszła w życie  z dniem 1 stycznia tego roku.  Poruszano sprawy dotyczące, m.in.: naliczania ekwiwalentów za udział druhów w działaniach ratowniczych, prowadzenia w jednostkach dokumentacji ewidencji sprzętu, dodatków do emerytur i gromadzenia dokumentów z tym związanych.

Pełniący funkcję burmistrza Połańca Jacek Nowak, zapewnił o czynieniu starań w sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych na zakup samochodów bojowych, które w niektórych jednostkach powinny zostać wymienione, a także zadeklarował zabezpieczenie w budżecie gminy wymaganych środków własnych. Dotyczyć to będzie również zakupu sprzętu, umundurowania oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla zachowania odpowiedniej zdolności bojowej jednostek.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje