PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

„Piękno Stworzenia Człowiek i Wartości w twórczości świętego Jana Pawła II”

 

Celem konkursu jest zainteresowanie postacią Świętego Jana Pawła II, rozpowszechnianie twórczości poetyckiej i nauczania Papieża – Polaka, propagowanie norm moralnych i etycznych, zwrócenie się od świata materialnego do świata wartości, zwrócenie uwagi na piękno świata przyrody i niedostrzegane piękno wewnętrzne człowieka, rozbudzenie w uczestnikach wrażliwości i umiejętności kontemplacji, zadumy i refleksji, pobudzenie kreatywności i rozwój inwencji twórczej uczestników, – popularyzacja spędzania wolnego czasu w alternatywny sposób, oraz rozpowszechnianie poezji w nauczaniu dzieci i młodzieży jak również w świadomości ludzi – jako nieodłączna i nierozerwalna część naszej Kultury Narodowej i Dziedzictwa Kulturowego.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: poezja i proza. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisany wiersz – kategoria poezja, lub opowiadanie (wspomnienie) – kategoria proza dotychczas niepublikowany i nienagradzany, dla którego inspiracją będzie jeden z poniższych fragmentów pochodzących z twórczości Świętego Jana Pawła II. Wiersz ma stanowić próbę wyrażenia i ukazania własnych emocji i refleksji do jakich skłania poezja Świętego Jana Pawła II.

Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach wiekowych- do 19 lat oraz od 20 lat.
Wiersze i opowiadania ( wspomnienia ) w formacie PDF (czcionka Bookman Old Style ) należy przesyłać na adres mailowy : artystyczny@wdk-kielce.pl do dnia 30 listopada 2021 roku do godziny 12.00 . Zgłoszenia po terminie nie będą przyjęte.

Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek województwa świętokrzyskiego, wojewoda świętokrzyski a także Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

http://www.wdkkielce.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=18&menu=142&dzialy=142&akcja=artykul&artykul=1074

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje