PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ/2

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 125
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(79), ostrowiecki(78), sandomierski(80), staszowski(79)
Ważność od godz. 12:00 dnia 16.08.2022 do godz. 20:00 dnia 20.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w piątek 19.08 do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (4 powiaty) od 12:00/16.08 do 20:00/20.08.2022 temp. maks 29-33st, temp min 17-20st. Dotyczy powiatow: opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje